29 november 2018

Ontslag nemen tijdens ziekte

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige Contact de auteur

Ontslag nemen bij ziekte, kan dat? Als je verwacht dat je niet meer aan het werk komt bij je werkgever of dat niet meer wil, kan het aantrekkelijk lijken om ontslag te nemen. In dit blog leg ik uit waarom je meestal beter geen ontslag kunt nemen bij ziekte.

Je kunt altijd ontslag nemen als je de opzegtermijn respecteert, ook tijdens ziekte. Het is echter belangrijk dat je weet welke gevolgen het ontslag heeft voor je recht op een uitkering. Die gevolgen zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.


Ziek en ontslag

Grofweg zijn er drie situaties denkbaar:

  1. Ontslag nemen tijdens ziekte omdat je een nieuwe baan hebt gevonden
  2. Ontslag nemen tijdens ziekte terwijl je nog geen baan in het vooruitzicht hebt
  3. Ontslag nemen bij situationele arbeidsongeschiktheid

Op deze situaties ga ik hieronder in.

1. Ontslag nemen tijdens ziekte omdat je een nieuwe baan hebt gevonden

Heb je een nieuwe baan gevonden? En zijn er met betrekking tot je klachten geen risico’s op uitval in deze nieuwe baan? Dan kun je in principe ontslag nemen. Verdien je in de nieuwe functie hetzelfde of meer dan is er ook geen nadelig gevolg voor het verzekerde loon voor de WIA. De belangrijkste vraag die je jezelf dus moet stellen is:

"Kan ik de nieuwe functie hoogstwaarschijnlijk zonder risico op uitval duurzaam uitoefenen?"

Als je die vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden staat niets je in de weg om ontslag te nemen en voor de nieuwe baan te gaan.

Je huidige werkgever zal bij ontslag tijdens ziekte misschien wel om een herstelmelding vragen. Daarmee voorkomt hij een eventuele premieverhoging voor de Ziektewet (nawerking ZW). De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters bepaalt namelijk jij recht hebt op een Ziektewetuitkering als je, binnen 4 weken nadat je uit dienst bent, ziek wordt en geen baan of uitkering hebt. Die Ziektewetuitkering kan aan je laatste werkgever worden toegerekend in de vorm van een premieverhoging. Ook een eventuele WGA-uitkering die volgt op je Ziektewetuitkering kan worden toegerekend aan je laatste werkgever.

Ontslag nemen tijdens ziekte is een heel ander verhaal als je nog geen nieuwe baan in het vooruitzicht hebt.

2. Ontslag nemen tijdens ziekte maar nog geen baan in het vooruitzicht

Ontslag nemen tijdens ziekte terwijl je nog geen baan in het vooruitzicht hebt is meestal niet verstandig. Als je meewerkt aan je eigen ontslag doe je afstand van jouw recht op salaris. Bij ziekte heeft je werkgever namelijk de plicht om je gedurende 2 jaar loon te betalen. Ontslag nemen terwijl je ziek bent ziet het UWV daarom als een benadelingshandeling. Om die reden heb je geen recht op een ziektewetuitkering als je zelf ontslag neemt. Dit ligt vast in de Ziektewet. De wetgever wil daarmee voorkomen dat werkgevers ontkomen aan de financiële verplichting die samenhangen met ziekte.   

Ook op een WW uitkering heb je geen recht als je zelf ontslag neemt tijdens ziekte. Je bent immers ziek en voldoet niet aan de voorwaarde dat je beschikbaar moet zijn voor werk.


3. Ontslag nemen tijdens ziekte door omstandigheden bij je werkgever (situatieve arbeidsongeschiktheid)

Situatieve arbeidsongeschiktheid betekent dat je ziek bent als gevolg van de omstandigheden bij je werkgever. Als je in een arbeidsconflict zit hangt je ziekmelding daar vaak volledig mee samen. Je bent dan niet in staat om bij je huidige werkgever te werken maar kunt waarschijnlijk prima functioneren bij een andere werkgever. Of er bij jou sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid moet blijken uit het re-integratiedossier van de bedrijfsarts. Bij situatieve arbeidsongeschiktheid kun je via een vaststellingsovereenkomst ontslag nemen om het arbeidsconflict op te lossen. Om je recht op een WW-uitkering te houden moet expliciet in de overeenkomst staan dat je hersteld bent.


Wilt u meer weten over ziekte en ontslag krijgen

Wil je weten wat onze ervaren re-integratieconsulenten voor je kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV
Re-integratie
Werkwijze
Meer over reintegratie
Artikelen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo