31 mei 2018

Re-integratie tweede spoor rechten werknemer

Arnaud Hoppes, Re-integratieconsulent Contact de auteur

Wat zijn mijn rechten als werknemer bij spoor 2 re-integratie? Als je langdurig ziek bent is het de bedoeling dat je, samen met je werkgever, op zoek gaat naar passend werk. Je hebt de plicht om actief aan je herstel te werken en zo snel mogelijk aan het werk te gaan maar weet je ook wat jouw rechten zijn bij ziekte en re-integratie? We zetten het graag voor je op een rij.

Je rechten bij ziekte en re-integratie

Over je plichten krijg je veel informatie van bijvoorbeeld je werkgever en het UWV. Over je rechten wordt vaak minder gesproken. In onderstaande lijst vind je een aantal zaken waarop je als zieke werknemer recht hebt.

Je hebt als zieke werknemer recht op:

  • loondoorbetaling van tenminste 70% per jaar gedurende twee jaar;
  • begeleiding bij terugkeer naar werk;
  • aangepast werk dat past bij je ervaring en bij de beperkingen die zijn ontstaan;
  • een second opinion van een andere bedrijfsarts over je gezondheidstoestand;
  • een deskundigenoordeel door het UWV als je het niet met je werkgever eens bent over de re-integratiemogelijkheden;
  • ontslagbescherming: tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag de werkgever je niet ontslaan zomaar ontslaan;
  • recht op inzage, correctie en verzet met betrekking tot dossiervorming en persoonsgegevens;
  • Een ontslagvergoeding (onder bepaalde voorwaarden, lees hier verder);
  • De wettelijk bepaalde vakantiedagen.

In jouw CAO staan misschien nog meer rechten. In de meeste CAO’s staat bijvoorbeeld dat een zieke werknemer 170% van het loon over 2 jaar betaald krijgt. Vaak is dit in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70%. Lees je CAO goed door als je te maken krijgt met ziekte en re-integratie.

Bovenstaande lijst geeft je rechten als zieke werknemer in hoofdlijnen weer. Elke situatie is echter anders. Het is daarom slim om je tijdens ziekte en re-integratie te laten bijstaan door een re-integratiespecialist of arbeidsdeskundige.

Meer weten over je rechten in spoor 2?

Wil je meer weten over je rechten bij re-integratie of over de hulp die je kunt krijgen bij ons loopbaanadvies- en re-integratiebureau? Neem dan contact met mij op!

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV
Re-integratie
Werkwijze
Meer over reintegratie
Artikelen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo